Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se u cijelome svijetu 22. ožujka u cilju skretanja pozornosti na izuzetnu važnost vode i vodnih resursa. Kao što se zna, voda je vrlo važan resurs bez kojeg nema života na Zemlji, no, nažalost, u mnogim zemljama svijeta pitka voda nije svima dostupna. Prve važne smjernice o očuvanju i pravilnom korištenju voda donijete su 1977. godine na konferenciji UN-a održanoj u Mar del Plati u Argentini.

Opća skupština UN-a je rezolucijom odlučila da se 22. ožujka svake godine obilježi Svjetski dan voda, prvi od kojih je proslavljen 1993. godine. Ideja ovog obilježavanja se sastoji u tome da se na taj dan diljem svijeta posebno skrene pozornost na probleme vezane uz vodu i vodne resurse. Svake se godine Svjetski dan voda obilježava pod drugom središnjom temom: Voda i sigurnost hrane (2012), Voda za gradove (2011), Kakvoća vode (2010), Sigurnost vode (2007, Voda za zdravlje (2001)….

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je Voda i otpadne vode, s posebnim naglaskom na otpadnim vodama, koje ne treba smatrati otpadom, već vrijednim resursom čijim se pravilnim gospodarenjem ulaže u zdravlje ljudi i čisti ekosustav. Vodom je potrebno pravilno upravljati tijekom cijelog vodenog ciklusa: od izvora svježe vode, crpljenja, predtretmana, distribucije, uporabe, sakupljanja te naknadnog tretiranja pa sve do tretmana otpadne vode i krajnjeg povratka u okoliš. S obzirom na sve veći porast stanovništva, ubrzanu urbanizaciju i gospodarski razvoj, količina prerađene otpadne vode, a i razina onečišćenja globalno rastu. Upravljanje otpadnim vodama je ozbiljno zanemareno, a te su vode i podcijenjene kao potencijalno pristupačan i obnovljiv izvor vode, energije i materijala.

S obzirom na to da je velik dio Hrvatske porozan kraški prostor, pročišćavanje otpadnih voda je jedini način očuvanja najvećega i najvrjednijega hrvatskog resursa – velikih zaliha pitke vode. Kada se tome pridoda činjenica da Hrvatska svoj razvoj temelji na turizmu i proizvodnji zdrave i ekološki čiste hrane, onda je sasvim jasno da je čistoća mora, rijeka, jezera, močvarnih staništa i podzemnih voda uvjet cjelokupnoga gospodarskog razvitka.

U Republici Hrvatskoj je 85 % stanovništva spojeno na sustav javne vodoopskrbe. Nažalost, sustavom javne odvodnje pokriva samo 46 % i u tom se području ulažu glavni napori. Diljem Republike Hrvatske je u tijeku izgradnja vodnokomunalne infrastrukture, uključujući uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, za što se uvelike koriste sredstva iz europskih fondova. U Hrvatskoj se, od 28 % količine otpadne vode od stanovništva koja se čisti, 43 % pročišćava na prethodnom i 1. stupnju pročišćavanja, 57 % na 2. stupnju, dok je samo 0,5 % stanovništva priključeno na 3. stupanj pročišćavanja, kojim se dodatno uklanjaju fosfor ili dušik.

Urbanizacija i izgradnja industrijskih pogona bez izgradnje komunalnih sustava odvodnje otpadnih voda i njihovog učinkovitog održavanja rezultira sve većim ugrožavanjem kakvoće podzemnih voda. Problemi su posebno izraženi u blizini većih gradskih središta. Značajnijim mjerama zaštite vodonosnih područja treba usporiti procese onečišćenja vode kako bi opskrba stanovništva vodom za piće i dalje bila zadovoljavajuća.

Upravo zbog ovih razloga otpadnu vodu treba sagledati kao veliki potencijal, a ne kao teret kojeg se potrebno riješiti. Danas već postoje razni procesi obrade i funkcionalni sustavi koji omogućavaju korištenje otpadnih voda za namirenje sve većih potreba rastućeg stanovništva, poljoprivrede i industrije.

Pročitajte više na stranicama Svjetskog dana voda