Natječaj za prijam u radni odnos

5. listopada 2022.
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/22-03/131, Urbroj:  534-03-3-1/6-22-13 od dana 13. lipnja 2022., Odluke Upravnog vijeća, Klasa: 012-04/22-15/7, Urbroj:...Natječaj za prijam u radni odnos

21. rujna 2022.
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/22-03/131, Urbroj: 534-03-3-1/6-22-3 od dana 16. ožujka 2022., Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/22-03/131, Urbroj:...