HZJZ: Natječaji

Poziv na razgovor-zdravstveni djelatnik III vrste

Objavljeno: 28. listopada 2020.
Na temelju Suglasnosti Ministarstva zdravstva, Klasa: 100-01/20-03/129, Urbroj: 534-03-3-2/1-20-16 od 24. rujna 2020., Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova...