Vol 12, Broj 48, 7. listopada 2016.

Vol 12, Broj 48, 7. listopada 2016.

Kazalo sadržaja

Uvodnik

Uvodnik PDF
Ljilja Balorda 1

Stručni radovi

Riječ ravnatelja PDF
Zoran Škrgatić 2
Uz 70. obljetnicu zadarskog javnog zdravstva PDF
Mirko Jamnicki Dojmi 3-8
Demografska obilježja Zadarske županije od 1997. do 2015. godine PDF
Ljilja Balorda, Zoran Škrgatić, Ana Balorda, Eduard Plećaš 9-26
Trening životnih vještina – šest godina provedbe u Zadarskoj županiji PDF
Dora Srdelić Ljubičić, Ivana Batur, Stela Klepac-Erstić 27-35
Analiza trenda hospitalizacija stanovnika Zadarske županije za Bolesti cirkulacijskog sustava (I00-I99), Ishemijsku bolest srca (I20-I25) i Akutni infarkt miokarda (I21 i I22) od 1998. do 2015. godine PDF
Ljilja Balorda, Ana Balorda 36-46
Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva – rezultati provedbe II. ciklusa u Zadarskoj županiji PDF
Ana Petrić 47-51
Provedba projekta „Mentalno zdravlje za sve“ PDF
Ana Šare, Stela Klepac-Erstić 52-59
Screening mentalnog zdravlja učenika sedmih razreda osnovnih škola na zadarskom području 2014./2015. i 2015./2016. PDF
Ana Bačić, Antica Jurjević, Stela Klepac-Erstić 60-63
Rizično ponašanje srednjoškolaca Zadarske županije PDF
Marija Ivanko, Marija Pupič-Bakrač, Đurđica Dragaš, Danijela Uhoda Sorić, Tatjana Mustać Matulj, Julija Mišlov 64-73
DDD djelatnosti u gradu Zadru i njegovom okružju -prošlost, sadašnjost, budućnost PDF
Jagoda Šarunić Gulan, Neven Mumelaš 74-80
Antirabična zaštita na zadarskom području u razdoblju od 2004. do 2015. godine PDF
Ivan Stipanov, Renata Žunić Sabalić 81-84
Smjernice za prevenciju Clostridium difficile u Općoj bolnici Zadar PDF
Ivanka Matas, Alan Medić, Ines Leto, Boris Dželalija 85-90
Prevalencija protutijela na Toxoplasma gondii u Zadarskoj županiji PDF
Biljana Perica, Alma Raljević Baradić, Branka Tomčić 91-95
Tuberkuloza u Zadarskoj županiji u razdoblju od 2008. do 2014. godine – neki epidemiološki podaci PDF
Snježana Marinović-Dunatov 96-98
Predstavljanje projekta Hear me Out PDF
Jelena Ćosić Dukić, Jadranka Petek 99-103
Emocionalna inteligencija PDF
Polona Benzun Gumzej 104-105
Maslinovo ulje – tradicionalno ili moderno? PDF
Anita Peraić, Judita Grzunov Letinić, Benito Pucar 106-108