Dopuna uputa za cijepljenje i obradu bliskih kontakata COVID-19 bolesnika

Dopuna uputa za cijepljenje i obradu bliskih kontakata COVID-19 bolesnika

Verzija 1.

S obzirom na to da:

– podaci o cjepivima dopunjavaju se iz dana u dan te više znamo o razini i trajanju zaštite koju pruža jedna doza cjepiva i više je informacija o konačnoj razini zaštite ovisno o razmaku između dviju doza cjepiva;

– cjepiva ne dolaze u Hrvatsku dinamikom koja bi zadovoljila potrebu za cijepljenjem velikog broja stanovnika u kratkom vremenu;

– zbog pojave novih varijanti SARS-CoV-2 važno je što ranije postići što veći obuhvat stanovništva cijepljenjem i ojačati nadzor nad kontaktima oboljelih;

Preporučujemo da se radi postizanja što većeg obuhvata cijepljenjem, uzimajući u obzir fleksibilnost koju dozvoljava registracija cjepiva u EU, pri budućim cijepljenjima planira razmak između prve i druge doze

– šest (6)  tjedana kod Pfizerova cjepiva protiv COVID-19

– dvanaest (12) tjedana kod Astra Zeneca cjepiva.

Saznajte više na poveznici:Dopuna uputa