Određivanje osnovnog uzroka smrti uslijed bolesti COVID-19

Svjetska zdravstvena organizacija izdala je upute za određivanje osnovnog uzroka smrti uslijed bolesti COVID-19. (International guidelines for certification and classification (coding) of COVID-19 as cause of death (Based on International Statistical Classification of disease, 16 April 2020)).
Prema navedenoj uputi SZO-a smrt zbog bolesti COVID-19 definira se kao „smrt koja je posljedica klinički kompatibilne bolesti, u vjerojatnom ili potvrđenom slučaju bolesti COVID-19, osim ako postoji jasan alternativni uzrok smrti koja se ne može povezati s bolesti COVID-19 (npr. trauma). Između bolesti i smrti ne bi trebalo postojati razdoblje potpunog oporavka od bolesti COVID-19. Smrt uslijed bolesti COVID-19 ne treba se pripisati nekoj drugoj bolesti (npr. raku) i treba je brojati neovisno o već postojećim stanjima za koje se sumnja da su izazvale težak tijek bolesti COVID-19.“
Medicinski dio potvrde o smrti izvor je podataka mortalitetne statistike koja je najstariji sustav prikupljanja zdravstvenih podataka i još uvijek najopsežniji i najpouzdaniji izvor zdravstveno statističkih pokazatelja na kojima se temelji sustav javnozdravstvenog nadzora. Medicinski dio potvrde o smrti daje etiološko obrazloženje slijeda, vrste i povezanosti događaja koji su rezultirali smrću. Detaljne upute o popunjavanju medicinskog dijela potvrde o smrti u slučaju smrti od bolesti COVID- 19 su također detaljno opisane u gore spomenutom priručniku Svjetske zdravstvene organizacije. U slučaju smrti od bolesti COVID-19 kao osnovni uzrok navodi se COVID-19 koji je pokrenuo niz događaja, a kao neposredni uzrok smrti najčešće se navodi pneumonija i akutna respiratorna insuficijencija, odnosno akutni respiratorni distres sindrom. U drugom dijelu potvrde o smrti navode se u redoslijedu prema važnosti sve druge važne bolesti ili stanja koji su pridonijeli nastupanju smrti, čak i kada oni nisu dio slijeda bolesti navedenih u prvom dijelu potvrde o smrti. Mrtvozornici ispunjavaju medicinski dio potvrde o smrti. Oni su prošli edukaciju o određivanju osnovnog uzroka smrti, te su upoznati i s najnovijim smjernicama/uputama Svjetske zdravstvene organizacije.
Kod osoba koje su umrle kod kuće i kod kojih mrtvozornik utvrdi da je osoba umrla od bolesti COVID-19 potvrdu o smrti ispunjava se sukladno uputama. Ti se podatci naknadno provjeravaju i po završetku provjere ulaze u ukupnu statistiku umrlih.
Konstatacije nekih medija/osoba o manipulaciji s mortalitetnim podatcima smatramo neutemeljenima. Ako postoje sumnje u postupke pojedinih mrtvozornika, treba ih ispitati.
U budućnosti se planira uvođenje elektroničke potvrde o smrti, što bi doprinijelo bržem i učinkovitijem izvještavanju.