Istraživačko izvješće – Kohortno istraživanje “Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine”

Rezultati Kohortnog istraživanja „Smrtnost osoba koje su liječene zbog uporabe psihoaktivnih droga u razdoblju od 2010. do 2019. godine“ pokazuju usporedive i pouzdane podatke o općoj i specifičnoj smrtnosti u desetogodišnjem periodu. U kohortno istraživanje u Republici Hrvatskoj uključene su osobe liječene zbog zlouporabe opijata u dobi od 15 do 49 godina prilikom ulaska u istraživanje, a koje su po prvi puta započele liječenje ili novu epizodu liječenja tijekom razdoblja istraživanja, između 1. siječnja 2010. godine i 31. prosinca 2019. godine, te su u tom periodu imale prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Ciljevi kohortnog istraživanja bili su procijeniti smrtnost među liječenim korisnicima opijatskih droga, analizirati trendove, te usporediti smrtnost liječenih korisnika opijatskih droga sa smrtnošću opće populacije i sa smrtnošću korisnika opijatskih droga u drugim europskim državama.

Kohortno istraživanje smrtnosti provedeno je za razdoblje od 2010. do 2019. godine temeljem podataka dostupnih u odgovarajućim javnozdravstvenim registrima te podacima dostavljenima iz službi za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti županijskih zavoda za javno zdravstvo, bolnica i terapijskih zajednica. Korištene su baze podataka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo kako slijedi: Registar osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih droga, Registar uzroka smrti, Registar psihoza, Registar izvršenih samoubojstava Hrvatske, te Baza podataka hospitalizacija.

Ovo Kohortno istraživanje izrađeno je od strane Stručne radne skupine za izradu i provedbu kohortnog istraživanja o smrtnosti osoba koje boluju od poremećaja ovisnosti osnovane pri Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Aktivnosti izrade Kohortnog istraživanja provedene su u koordinaciji Službe za suzbijanje zlouporabe droga i Službe za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti.

Voditelj istraživanja: doc. dr. sc. Marijan Erceg, dr. med. specijalist epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo