Obavijest o rezultatima javnog natječaja – nezdravstveni djelatnik I. vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene znanosti (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sociologije, smjer znanstveni )

Temeljem  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 381-10-19-1 od dana 29. siječnja 2019. godine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj dana 24. kolovoza 2022. za prijam na pripravnički staž za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I. vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene znanosti (diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij sociologije, smjer znanstveni).

Više pogledajte ovdje.

Zahvaljujemo svim kandidatima na iskazanom interesu za rad u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.