Poništenje dijela natječaja – nezdravstveni djelatnik I. vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene znanosti, pripravnik (diplomski sveučilišni studij novinarstva ili diplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije, smjer marketing)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje poništenje dijela natječaja objavljenog dana 24. kolovoza 2022. godine u Narodnim novinama, Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na internetskoj stranici Zavoda za prijam na pripravnički staž.

Više pogledajte ovdje.