Poništenje dijela natječaja od dana 25. kolovoza 2022.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje poništenje dijela natječaja od dana 25. kolovoza 2022. za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju.

Više pogledajte ovdje.