Poziv na razgovor- doktor medicine na neodređeno vrijeme zbog provođenja specijalističkog usavršavanja

Na temelju  članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i125/19) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2020. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je dana 31. listopada 2020. natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz medicine rada i sporta za 2 (dva) izvršitelja, iz obiteljske stomatologije za 1 (jednog) izvršitelja, iz mikrobiologije za 1 (jednog) izvršitelja, iz javnozdravstvene medicine za 1 (jednog) izvršitelja, iz epidemiologije za 2 (dva) izvršitelja i iz psihijatrije za 1 (jednog) izvršitelja.

Više pogledajte ovdje.