Poziv na razgovor- doktor medicine

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 12. lipnja 2020. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme,  za radno mjesto doktor medicine u Službi za antidoping.

Više o pozivu pogledajte ovdje.