Poziv na testiranje i razgovor-nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, analitičar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 09. studenog 2018. godine, Klasa:100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3-2/3-18-36, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, analitičar u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, engleskog jezika i stručnog dijela.

Više o pozivu pogledajte ovdje.