Poziv na testiranje i razgovor-zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski tehničar

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu,  Klasa: 030-02/19-10/2,  Ur. broj: 381-10-19-1 od 02. veljače 2019. godine. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 22. ožujka 2019. godine, Klasa: 100-01/19-03/86, Ur. broj:534-06-2-1-1/4-19-08, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 12. travnja 2019. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme,  za radno mjesto zdravstveni djelatnik III vrste, zdravstveno laboratorijski tehničar u Službu za mikrobiologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.