Poziv na testiranje-nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 10. prosinca 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96,  Ur. broj: 534-03-3/1-18-41, Odluke Upravnog vijeća broj: UV-V/33-18,  od 21. prosinca 2018. godine, Klasa: 012-04/18-10/11, Ur. broj: 381-10-18-7, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je javni natječaj od 02. siječnja 2019. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, stručnjak za društvene i humanističke znanosti u Službu za promicanje zdravlja. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, iz engleskog jezika i stručnom dijelu.

Više o pozivu pogledajte ovdje.