Drugi život Vaših zdravstvenih podataka? Podijelite svoje stavove

Projekt TEHDAS, financiran od strane EU-a, provodi konzultacije za europske građane kako bi saznali što građani misle o tome kako bi se njihovi zdravstveni podaci mogli koristiti u budućnosti.

Sudjelovanjem u online savjetovanju saznat ćete više o korištenju zdravstvenih podataka i svojim pravima te mjerama zaštite vaše privatnosti. Također ćete pomoći u stvaranju etičke i društvene osnove za sekundarnu upotrebu zdravstvenih podataka u Europi koja uzima u obzir javne sklonosti i vrijednosti.

 

Kako će se koristiti rezultati?

EU ima za cilj stvoriti unutarnje tržište zdravstvenih podataka kako bi osigurao siguran protok takvih podataka u Europi. Šira uporaba podataka potiče europske inovacije u zdravstvenom sektoru razvijajući tako učinkovitu zdravstvenu skrb za europske građane. Rezultati ovog savjetovanja podržat će preporuke projekta TEHDAS prema Europskoj komisiji i državama članicama o tome kako bi javnost trebala biti uključena u korištenje i razmjenu zdravstvenih podataka.

Savjetovanje je dostupno na engleskom, francuskom i nizozemskom jeziku i traje do 4. travnja 2022. godine.

Prijavu za konzultacije možete pronaći na ovoj poveznici: A second life for your health data? Share your views – Tehdas

 

Više o projektu JA TEHDAS možete pročitati ovdje.