RECOVER-E – Provedba skrbi o mentalnom zdravlju u zajednici za ljude s teškim i trajnim mentalnim bolestima u Europi

Za gotovo 900 milijuna ljudi koji žive u Europi, mentalni poremećaji predstavljaju značajan, ali još uvijek zanemaren javnozdravstveni problem. Kada se gledaju godine proživljene s bolešću (YLD), mentalni poremećaji su na prvom mjestu u usporedbi s drugim kroničnim bolestima. Ekonomski teret uzrokovan poremećajima mentalnog zdravlja 2015. godine iznosio je između 2,2 – 4,4 % BDP-a u zemljama članicama OECD-a. Teret duševnih bolesti seže daleko iznad ekonomskih izazova. Bitan teret stavljen je na njegovatelje, obitelji i društvo u cjelini.

Unatoč ovim činjenicama značajan dio Europljana i dalje nema pristup optimalnoj zdravstvenoj zaštiti. Usluge zaštite mentalnog zdravlja pružene u zajednici (uključujući medicinsku, psihološku i socijalnu podršku) vode boljem ishodu za osobu s poremećajem mentalnog zdravlja. Osobe s teškim i dugotrajnim poremećajima mentalnog zdravlja skolnije su oporavku u zajednici, gdje se osjećaju ugodnije, kako bi mogle očuvati obiteljske i poslovne odnose .

Cilj:

Jedan od ciljeva RECOVER-E projekta je osigurati dobro funkcioniranje mobilnih timova za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici u 5 zemalja Europe, koji će poslužiti za koordinaciju i pružanje skrbi osobama s teškim mentalnim bolestima. Trenutno specijalizirani timovi koji pružaju sveobuhvatnu zdravstvenu skrb temeljenu na dokazima nisu funkcionalni u mnogim zemljama istočne Europe, a propisi o skrbi i postupci liječenja nisu dobro definirani. Ovaj projekt seže dalje od infrastrukturnih promjena i teži razvoju kapaciteta ljudskih resursa i putova skrbi koji mogu biti modificirani na sveobuhvatan način kako bi mogli biti korišteni na regionalnim i nacionalnim razinama i nakon završetka projekta. Glavni cilj projekta je pridonijeti poboljšanju razine funkcioniranja, kvalitete življenja i ishoda mentalnog zdravlja ljudi s teškim i trajnim poremećajima mentalnog zdravlja.

Projektne aktivnosti su organizirane u osam radnih paketa (WP1-WP8), koji uključuju upravljanje i koordinaciju, procjenu potreba i izvedivosti, provedbu , evaluaciju istraživanja, ekonomsku evaluaciju, premošćivanje jaza između politike i prakse, diseminaciju i etičke zahtjeve.

Republika Hrvatska u provedbi ovog projekta sudjeluje u sklopu radnih paketa WP1,  WP2, WP3, WP4, WP5, WP6 i WP7, a kao suradni partneri sudjeluju Hrvatski zavod za javno zdravstvo i KBC Zagreb. Hrvatski zavod za javno zdravstvo biti će voditelj projektnih aktvnosti WP5 radnog paketa.

Trajanje projekta: 1. siječnja 2018. – 31. prosinca 2021.
Voditeljica projekta: dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. med.

Više možete pročitati na internetskoj stranici projekta: http://www.recover-e.eu/

Ovdje možete pročitati RECOVER-E newsletter March 2021