Zajednička akcija EunetHTA – Europska mreža za procjenu zdravstvenih tehnologija

Opći cilj projekta EUnetHTA Joint Action 3 – European Network for Health Technology Assessment (EUnetHTA JA3) je povećati uporabu, kvalitetu i učinkovitost zajedničkog HTA (Health Technology Assessment – Procjena zdravstvenih tehnologija) rada na europskoj razini kako bi se podržalo održivo i pravedno odlučivanje utemeljeno na dokazima te osigurala uporaba zajedničkih izvješća (joint asssessment reports) u regionalnim i nacionalnim aktivnostima (prije svega, radi izbjegavanja dupliciranja procjena).

Sveobuhvatni je cilj razviti opću strategiju, načela i prijedloge za znanstvene i tehničke mehanizme održive europske suradnje na području HTA – u svjetlu Direktive 2011/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi.

Specifični ciljevi su: povećanje usklađenosti HTA izvješća koja se koriste za odluke o financiranju i usklađivanje kliničkih smjernica, podržavanje veće razine usklađivanja različitih procesa u životnim ciklusima zdravstvenih tehnologija te doprinos procjene učinkovitosti i sigurnosti novih medicinskih uređaja raspravi o novom europskom zakonodavstvu za medicinske uređaje.

Svi će rezultati pridonijeti širenju zdravstvenih informacija i znanja čime se poboljšava donošenje politika i odlučivanje u zdravstvenim sustavima, zaštita građana od nesigurnih ili neučinkovitih tehnologija te pristup zdravstvenim tehnologijama visoke vrijednosti.

Na projektu sudjeluje 79 partnera iz 29 zemalja Europske Unije, a sufinanciran je sredstvima Europske komisije u 60-postotnom iznosu.

Osnovni radni paketi: WP4 – Zajednička proizvodnja HTA, WP5 – Proizvodnja dokaza kroz pristup temeljen na životnom ciklusu tehnologije, WP6 – Upravljanje kvalitetom, Znanstveno rukovođenje i alati i WP7 – Nacionalna provedba i utjecaj.

WP5 – Life cycle approach to improve Evidence Generation (Proizvodnja dokaza kroz pristup temeljen na životnom ciklusu tehnologije)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sudjeluje kao partner na radnom paketu 5. Radni paket broj 5 podržat će razvoj medicinskih tehnologija (lijekova, medicinskih proizvoda i dijagnostike) pružajući suradnički pristup između širokog raspona europskih HTA agencija. Integracijom struktura koje olakšavaju razmjenu različitih perspektiva, učenje, učinkovitost i dosljednost tijekom faze ranog dijaloga (Early dialogues), optimizirat će se interakcija s regulatorima za lijekove i medicinske proizvode.

Pored toga, razvijaju se piloti stvaranja dokaza nakon izlaska zdravstvene tehnologije na tržište (tzv. post-launch). Brojne pilot-analize temeljit će se na podacima iz zdravstvenih registara i drugih izvora podataka.  Piloti će uključiti širok raspon dionika i tako omogućiti razvoj alata za podršku i trajnu suradnju na „post-launch“ stvaranju dokaza.

Od HZJZ-a kao projektnog partnera očekuje se primjena znanja i iskustava s prethodno provedenog PARENT JA projekta u snimci stanja registara u EU, izradi dvaju poglavlja smjernica za registre, kao i osmišljavanju i izradi alata za procjenu kvalitete i interoperabilnosti – pilot Registra svih registara EU. Zavod će stoga sudjelovati u procjeni korištenja zdravstvenih registara u HTA svrhe, izradi specifičnih smjernica i osmišljavanju alata za trajnu suradnju na stvaranju dokaza.

Trajanje projekta: 2016.-2020.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.
Poveznica na izvornu stranicu projekta: eunethta.eu