SECID – Održavanje osnovnih aktivnosti provedbe nadzornog sustava i odgovora, pandemije i sezonske gripe u zemljama jugoistočne Europe

Nekoliko međunarodnih inicijativa je definiralo jačanje nadzora nad gripom kao prioritetnu aktivnost. “2002 Globalne Smjernice o nadzoru i kontroli gripe ” Svjetske zdravstvene organizacije 5 istaknule su nekoliko prioritetnih aktivnosti, uključujući jačanje nadzora bolesti i virološki nadzor, povećanje znanja o bremenu gripe, povećanju korištenja cjepiva protiv gripe i ubrzavanju priprema za slučaj pandemija.

U novije vrijeme, IHR (2005) uključili su nekoliko „temeljnih zahtjeva kapaciteta za nadzor i mjere“, uključujući i sustave nadzora koji podržavaju kapacitete za identifikaciju influence izazvane novim podtipovima virusa i razvoj laboratorijskih kapaciteta za otkrivanje novih virusa influence. U cilju je, također, podržati države članice u pružanju objektivnih, pouzdanih, pravodobnih transparentnih, usporedivih i prenosivih informacija o relativnoj djelotvornosti, kao i kratkoročnoj i dugoročnoj učinkovitosti zdravstvene tehnologije, a potom i omogućiti brzu razmjenu tih informacija između nacionalnih vlasti ili tijela. Time će se postići racionalizacija, izbjeći dupliciranje procjena i pospješiti dostupnost i kvaliteta inače lokaliziranih podataka iz registara.

 

Ciljevi projekta:

  • Osigurati podatke koji će bolje informirati međunarodne, nacionalne i lokalne preventivne i kontrolne napore u vezi gripe uključujući i kampanje za bolju procijepljenost
  • Usporedbu fiziologije virusa blagih i teških slučajeva gripe
  • Rutinski opis demografskih i osnovnih uvjeta rizika (npr. mogući čimbenici rizika) koji su najčešće primijećeni u hospitaliziranih osoba i drugih teških oblika bolesti koji su laboratorijski potvrđeni kao influenca
  • Osigurati izolate virusa influence, za praćenje genetskih mutacija ili preslagivanja koje mogu smanjiti homolognost cirkulirajućeg virusa s vakcinalnim sojem, virusa koji izazivaju teške oblike bolesti i virusa koji su rezistentni spram protuvirusnih lijekova;
  • Osigurati mehanizam za postavljanje osnovnih pragova i pouzdanih podataka o trendovima za blage i teške oblike bolesti povezane s gripom;
  • Osigurati platformu za nadzor koja uključuje dodatne uobičajene respiratorne uzročnike koji mogu biti od nacionalnog interesa;
  • Osigurati podatke koji mogu dovesti do procjene bremena i težine teške respiratorne bolesti povezane s gripom i drugim respiratornim uzročnicima

 

Nositelj projekta “Održavanje osnovnih aktivnosti provedbe nadzornog sustava i odgovora, pandemije i sezonske gripe u zemljama jugoistočne Europe” (Maintenance of Basic Surveillance System Implementation Activities and Response, Pandemic and Seasonal Influenza in Southeast European Countries) je Jugoistočnoeuropski centar za nadzor i kontrolu zaraznih bolesti ( SECID). Projekt financira Europski centar za sprečavanje i kontrolu zaraznih bolesti (ECDC) za svaku pojedinu sezonu gripe. U 2020. godini projekt se proširio i na aktivnosti u sklopu COVID-19.

 

Trajanje projekta: 1. rujna 2013. – 1. rujna 2021.
Voditelj projekta: dr. sc. Irena Tabain, dr. med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://www.secids.com/