Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u 2022. godini

Podaci o osobama na liječenju zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima ili njihove zlouporabe prikupljaju se, obrađuju i analiziraju u Registru osoba liječenih zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari koji vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Prate se podaci ne samo o liječenima zbog ovisnosti o opiodima, već o svima koji su ušli u tretman zbog problema uporabe droge, bez obzira na to o kojoj je drogi riječ i jesu li osobe punoljetne ili nisu.

U 2022. godini na liječenje je došlo 6.078 osoba, od toga 4.741 osoba zbog opioida kao glavnog sredstva ovisnosti (78,5 %), a  1.337 osoba zbog neopijata (21,5 %). Udio liječenih zbog uporabe neopijata blago je porastao u odnosu na prošlu godinu (2021: 18,1 %)

Trend broja novoliječenih zbog ovisnosti o opiodima je stabilan, a u 2022. godini se liječlo zbog opioida 138 osoba ili 2,9 % (2021: 130 ili 2,8 %). Udio novoliječenih zbog neopijata je u padu (2022: 37,6 %, 2021: 39,5 %, 2019: 51,6 %), što ukazuje na to da se sve više liječenih osoba zbog neopijata zadržava u tretmanu duže vrijeme, jednu ili više godina.

Prema podacima o spolu liječenih osoba, kao i prethodnih godina, većinu  čine muškarci. Omjer muškaraca i žena iznosio je 4,7:1. Od ukupno 6.078 liječenih osoba bilo je 5.013 muškarca (82,5 %) i 1.065 žena (17,5 %). I muškarci i žene su najbrojniji u skupini od 40 do 44 godine (M: 25,1 %, Ž: 26,5 %). U usporedbi s 2021. godinom, u 2022. godini manje je osoba bilo u dobnoj skupini 35-39 (2021: 19,9 %, 2022: 17,8 %), a više u svim kasnijim dobnim skupinama.

Kao i u cijeloj Europi, i u Republici Hrvatskoj populacija liječenih zbog uporabe droga sve više stari te se u posljednjih deset godina njihova prosječna dob povećala za gotovo osam godina. Prosjek godina za žene bio je 39,2 godine, a za muškarce je 41,1 godina.

Za čitavu Hrvatsku stopa je 228,8 na 100.000 stanovnika dobi od 15 do 64 godina. U sedam županija stopa liječenih osoba viša je od prosjeka Hrvatske. To su: Istarska županija (588,3), zatim Zadarska (527,4), Šibensko-kninska (467,9), Primorsko-goranska (434,0), Splitsko-dalmatinska (329,8), Dubrovačko-neretvanska (309,1) te Grad Zagreb (271,7). Ostale su županije imale stope niže od hrvatskog prosjeka.

Prema podacima o osobama liječenima zbog uporabe psihoaktivnih tvari u terapijskim zajednicama u Hrvatskoj, broj osoba koje su boravile zbog nekog od neopijata kao glavnog sredstva (194 osobe ili 57,9 %) veći je u odnosu na osobe koje su se prijavile zbog ovisnosti o opioidima (141 osoba ili 42,1 %).

Iz podataka o uvjetima života (s kim žive) vidimo da je u Hrvatskoj obitelj još uvijek uključena u proces liječenja svojih članova zbog uporabe droga. Najviše je osoba liječenih zbog uzimanja opioida, kao i ranijih godina, živjelo s primarnom obitelji (1.655 – 34,9 %). S partnerom i djetetom živjele su 852 osobe (17,9 %). S partnerom ih je živjelo 576 (12,2 %), samih s djetetom bilo je njih 123 (2,6 %), a 1.050 (22,2 %) živi samo.

Među liječenima zbog ovisnosti o heroinu njih 33,1 % je pozitivnih na hepatitis C, a 3,9 % na hepatitis B. Udio HIV pozitivnih osoba već je dulji niz godina niskih vrijednosti i stabilnog trenda, a za 2022. godinu iznosi 0,3 %. Ovo možemo zahvaliti i  trajnoj edukaciji, dobroj obaviještenosti, modernoj farmakoterapiji, radu centara za savjetovanje te programu zamjene igala i šprica.

U 2022. godini umrlo je 348 osoba liječenih zbog uporabe droga. Najčešći uzroci smrti bili su bolesti krvožilnog sustava (51 ili 14,7 %), maligne bolesti (43 ili 12,4 %) te predoziranje metadonom (30 ili 8,6 %).

Izvješće o osobama liječenima zbog zlouporabe psihoaktivnih tvari u Hrvatskoj u 2022. možete pogledati i preuzeti OVDJE.

Tagovi