Pokazatelji zdravstvenog stanja i korištenja zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti Hrvatski zavod za javno zdravstvo nadležan je za izradu zdravstvenih pokazatelja o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Za potrebe izrade pokazatelja zdravstvenog stanja i korištenja zdravstvene zaštite Hrvatski zavod za javno zdravstvo je, temeljem sporazuma s Ministarstvom hrvatskih branitelja, koristio Registar hrvatskih branitelja. Navedena baza je spojena s Centralnim zdravstveno informacijskim sustavom Republike Hrvatske (CEZIH), podacima iz baze hospitalizacija, Registrom za rak te Registrom uzroka smrti.

Podaci su prikazivani kao apsolutni brojevi te udjeli.

Pokazatelje za 2019. možete pogledati ovdje. (PDF, 629.8 KB)