Sastanak s izraelskim stručnjakom za borbu protiv COVID-19 u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo

U sklopu boravka izraelskog stručnjaka dr. Arnona Shahara, voditelja radne skupine Maccabi Healthcare Service za Covid-19 u Hrvatskoj, u organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova RH i Izraelskog veleposlanstva u Hrvatskoj dr. Shahar je sudjelovao na sastanku s hrvatskim stručnjacima iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Škole narodnog zdravlja „dr Andrija Štampar“ i Klinike za infektivne bolesti „dr Fran Mihaljević“.

Na sastanku su razmijenjena iskustva borbe protiv pandemije bolesti COVID-19 u ove dvije prijateljske zemlje, a poseban je naglasak bio na docjepljivanju trećom dozom i cijepljenju djece s čime je Izrael počeo najranije od svih zemalja svijeta i postigao izvrsne rezultate obuhvata populacije cijepljenjem, te time i stekao dobru epidemiološku situaciju. Razmjena informacija i iskustava naših i izraelskih stručnjaka će se nastaviti i nadalje putem elektroničkih medija.

Fotogalerija: