Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima održava se sutra u Rijeci

Ministar zdravlja Siniša Varga, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Tamara Poljičanin i ravnateljica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Tatjana Prenđa-Trupec sudjelovat će sutra, u subotu 6. lipnja, u radu Konferencije o Nacionalnim preventivnim programima koja će se održati u Gradskoj vijećnici grada Rijeke, Korzo 16. Na Konferenciji će sudjelovati i brojni predstavnici povjerenstava za provedbu nacionalnih programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, raka debelog crijeva i raka dojke, Povjerenstva za palijativnu skrb te predstavnici županijskih zavoda za javno zdravstvo, predstavnik Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, predstavnik Medicinskog fakulteta Rijeka, Primorsko-goranske županije, Grada Rijeke, Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara te predstavnici stručnih društava Hrvatskog liječničkog zbora.

Nakon predstavljanja preventivnih programa sudionici će se oko 10.30 družiti na štandovima na riječkom Korzu u blizini Gradske vijećnice, gdje će promotivne materijale dijeliti Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Liga protiv raka Primorsko-goranske županije, udruga Mirta, Udruga žena liječenih i oboljelih od raka dojke „Nada“ i Savez invalidskih Ilco društava Hrvatske.

Program konferencije_Rijeka 6. lipnja 2015.