Najava događaja: Koncert „CIJEPLJENJE SVE U 16“

Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski zavod za javno zdravstvo

16. lipnja 2021. godine u 16 sati

u Parku Slobodana Langa

organiziraju promotivni koncert

CIJEPLJENJE SVE U 16

Glazbu će izvoditi

Ante Gelo, Alen Đuras, Iva Ajduković i

pjevački zbor studenata medicine „Lege artis“.

 

Koncertom želimo doprinijeti podizanju svijesti o važnosti cijepljenja protiv bolesti COVID-19 kako bi se što prije vratili na staro normalno.

 

________________________________________________________________________________

Koncert će se održati uz poštivanje svih važećih javnozdravstvenih protuepidemijskih mjera, a predviđeno trajanje je do 2 sata.