Najnoviji podaci o broju zdravstvenih radnika uvedenih u Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite

Prema podacima Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite i stanju na dan 31.07.2019. godine, sa zaposlenjem u javnom dijelu zdravstvenog sustava, radilo je 13.571 doktora medicine, a na dan 31.12.2018. godine bilo je 13.733 liječnika u javnom sektoru. Ukupne podatke o radnicima koji se zapošljavaju u sustavu zdravstva dostavljaju zdravstvene ustanove, trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti i zdravstveni radnici privatne prakse i prikupljanju se temeljem  Statističkog istraživanja na temelju neposrednog prikupljanja podataka – Istraživanje o ljudskim resursima u zdravstvu, te temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite).

Podaci  o broju zdravstvenih radnika koji se objavljuju u Hrvatskom zdravstvenom-statističkom ljetopisu odnose se na čitav zdravstveni sustav, javni i privatni i na one koji su u radnom odnosu (neodređeno, određeno radno vrijeme). Prema podacima Nacionalnog registra pružatelja zdravstvene zaštite i podacima objavljenim na web stranici HZJZ-a, u ukupan broj doktora medicine u Hrvatskoj 2018. godine je bio 15.047. U javnom dijelu zdravstvenog sustava, radilo je 13.571 doktora medicine (stanje na dan 31.07.2019. godine), a na dan 31.12.2018. godine bilo je 13.733 liječnika u javnom sektoru. Razlika od 11% između zaposlenih u javnom sektoru i ukupnog broja zaposlenih u zdravstvu odnosi se na broj zdravstvenih radnika zaposlenih u privatnom sektoru.

Kada govorimo o Nacionalnom registru pružatelja zdravstvene zaštite tada govorimo o zdravstvenim radnicima koji su u radnom odnosu u sustavu zdravstva, što je razlika u metodologiji primjerice prema broju licenciranih zdravstvenih radnika, a kojima raspolažu komore u zdravstvu. Podaci kojima raspolažu i koje najčešće objavljuju komore u zdravstvu odnose se na broj licenciranih zdravstvenih radnika, onih koji imaju važeće odobrenje za samostalan rad. To mogu biti i oni zdravstveni radnici koji su u mirovini, a koji još imaju važeću licencu ili oni koji ne rade u zdravstvenom sustavu a imaju licencu. Zbog toga su podaci komora, o broju licenciranih, veći od onih koji su u radnom odnosu u zdravstvu.