Obilježavanje Nacionalnog dana cerebralne paralize

Cerebralna paraliza (CP) je grupa neprogresivnih poremećaja pokreta i položaja uzrokovana prirođenom anomalijom ili oštećenjem nezrelog mozga. Neki od simptoma i znakova cerebralne paralize su: slaba napetost ili mlohavost mišića, nesposobnost sjedenja bez potpore u dobi od 8 mjeseci, upotreba samo jedne strane tijela, poteškoće hranjenja, jaka iritabilnost, odsutnost osmijeha, pri čemu konačnu dijagnozu cerebralne paralize postavlja neuropedijatar i/ili fizijatar.

Cerebralna paraliza je dijagnoza koja je povezana sa raznim stupnjevima invaliditeta, pri čemu je u RH, u Registru osoba s invaliditetom, registrirano 20939 osoba koje imaju znatno oštećenje i invaliditet temeljem te dijagnoze.  S obzirom na činjenicu da po nekim rezultatima međunarodnih istraživanja oko 3 posto stanovništva ima neku formu cerebralne paralize, što bi bilo oko 130.000 osoba u Hrvatskoj, bilo bi potrebno osigurati sustavno praćenje učestalosti jer se u Registru osoba s invaliditetom prate podaci samo za teže forme ove dijagnoze. Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize redovito obilježava 5. svibanj kao Nacionalni dan osoba s cerebralnom paralizom, s ciljem senzibiliziranja javnosti o pitanjima s kojima se suočavaju osobe s cerebralnom paralizom u svakodnevnom životu.

Problemi osoba s cerebralnom paralizom, njihovih obitelji i osoba koje o njima skrbe, još uvijek nisu dovoljno poznati i prepoznati pri čemu je zadatak cijeloga društva osigurati uvjete za izjednačavanje mogućnosti i unapređenje kvalitete života za ovu posebice vulnerabilnu populaciju. I ove godine će ovaj dan biti obilježen nizom manifestacija čiji će zajednički cilj biti poticanje na aktivnosti koje će  osobama s cerebralnom omogućiti puno i ravnopravno sudjelovanja u društvu.