Održana 4. Županijska konferencija „Živjeti zdravo“

 

Četvrta županijska konferencija „Živjeti zdravo“ koju je organizirao Zavod za javno zdravstvo Istarske županije u suradnji s Ministarstvom zdravlja RH i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, a uz potporu Istarske županije i Grada Pule u sklopu istoimenog nacionalnog programa, održana je 13. travnja u pulskom hotelu Park Plaza Histria.

Konferenciji je prisustvovao i ministar zdravlja Siniša Varga koji se Zavodu zahvalio na organizaciji ove važne konferencije ističući pritom važnost promocije zdravog i aktivnog načina života.

„Prosječna životna dob Hrvata iznosi 77 godina, dok je europski prosjek daleko viši i naša je intencija poraditi na tome da dostignemo europski standard. Preduvjet za to je zdrav način života bez cigareta, alkohola i nezdrave hrane i uz puno kretanja“, kazao je Varga.

Okupljenima se danas obratila i zamjenica pulskog gradonačelnika Elena Puh Belci koja je istaknula kako Pula, kroz brojne manifestacije i programe, aktivno podiže svijest o važnosti zdravlja, prevenciji bolesti i promociji zdravog načina života.

Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije Aleksandar Stojanović kazao je kako je poznato dugogodišnje iskustvo u promociji zdravlja i prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti istarskog zavoda za javno zdravstvo te kako su primjeri dobre prakse prepoznati diljem zemlje. Na današnjoj konferenciji koja je posvećena prevenciji kardiovaskularnih bolesti predstavljeni su ti primjeri dobre prakse, među kojima i primjer promocije pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti u dječjem vrtiću Grada Pule, a o čemu je govorila ravnateljica Dječjeg vrtića Pula Mariza Kovačević.