Održana Konferencija o Nacionalnim preventivnim programima u Zaprešiću

U cilju povećanja odaziva na preventivne preglede te poticanje i motivaciju što većeg broja građana na aktivno sudjelovanje u očuvanju i unapređenju svog zdravlja, 23. listopada se u sklopu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva u Zaprešiću održala Konferencija o nacionalnim preventivnim programima.

Ministar zdravlja, prim. Siniša Varga tom je prilikom ponovno upozorio građane da je, kada građani dobiju poziv, iznimno važno odazvati se na preventivne preglede koji su potpuno bezbolni i besplatni, a spašavaju život. Na Konferenciji je još ispred Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo govorila dr. sc. Ivana Pavić Šimetin koja je skrenula pozornost na važnost nacionalnih programa probira, dok je Tatjana Bekić iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje upozorila na ulogu liječnika opće/obiteljske medicine u preventivnim aktivnostima.