Olovo u kozmetici

Nedavni medijski napisi ukazuju na opasnost olova u kozmetici, s posebnim naglaskom na prisutnost olova u ruževima za usne. Olovo je metal prisutan u anorganskom obliku u okolišu: tlu, zraku i vodi. Prema znanstvenom mišljenju Europske agencije za hranu (engl. EFSA) prosječna dnevna izloženost odrasle osobe olovu putem hrane u visoko razvijenim državama Europe kreće se od 0,36 do 1,24 odnosno do 2.43 μg/kg tjelesne težine/dan.

Što se tiče kozmetike, olovo i sirovine koje sadrže olovo su zabranjene za uporabu u kozmetičkim proizvodima i nalaze se pod referentnim brojem 289. Priloga II Popisa tvari zabranjenih u kozmetičkim proizvodima Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. godine o kozmetičkim proizvodima.

Nenamjerna prisutnost malih količina zabranjene tvari, u ovom slučaju olova, posljedica je nečistoća u prirodnim ili sintetičkim sastojcima, proizvodnog postupka te migracije tvari iz ambalaže. Ukoliko je tehnički neizbježno, prisutnost olova je prema navedenoj Uredbi dopuštena, ako je procjena sigurnosti (Safety assessment) odgovarajuća. Pri tom se uzima u obzir cijeli niz zahtjeva koji uključuju način primjene kozmetičkog proizvoda, koncentraciju tvari, apsorpciju, vrijeme izloženosti i sve drugo što utječe na sigurnost proizvoda.

Na razini Europske Unije za sada ne postoje jedinstveni kriteriji (ne postoji službena metoda prihvaćena na razini Europske Unije) niti maksimalno dopuštene vrijednosti olova u kozmetičkom proizvodu. Temeljni kriteriji za proizvođače su odabir sirovina visoke čistoće, tj. farmakopejske čistoće odnosno visokih standarda za bojila i pigmente koji se koriste i za hranu.

Zdravstvena ispravnost kozmetičkog proizvoda koja se odnosi na sadržaj metala zajedno s metodom priprave definirana je u nacionalnom zakonodavstvu odredbama članka 68 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009), te za olovo iznosi 20 mg/kg u ruževima za usne.

Literatura:

  1. Uredba (EZ) br. 1223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. g. o kozmetičkim proizvodima, Službeni list Europske Unije 13/sv.27
  2. Scientific Opinion on Lead in Food, EFSA Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM), European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy, izd. 2 ožujka 2013
  3. Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje (NN 125/2009)