PRIOPĆENJE ZA TISAK – Svjetski dan zdravlja 7. travnja 2014.

PRIOPĆENJE ZA TISAK
Zagreb, 7. travnja 2014.

Svjetski dan zdravlja 7. travnja 2014.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja u ponedjeljak 7. travnja 2014. godine u 9:00 sati u Školi narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ održan je okrugli stol s temom „Bolesti koje prenose vektori“, a u organizaciji Ministarstva zdravlja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH, HZZO-a i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Nazočne su pozdravili prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med., zamjenik ministra zdravlja, prof. dr. sc. Antoinette Kaić-Rak, dr. med., voditeljica Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u RH, prim. Siniša Varga, dr.dent.med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, prof. dr. sc. Jadranka Božikov, ravnateljica Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, i dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med., ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Okupljeni stručnjaci iznijeli su najnovije činjenice i saznanja o epidemiološkim karakteristikama bolesti koje prenose vektori, o cijepljenju protiv vektorski prenosivih bolesti, o mjerama prevencije i suzbijanja vektorski prenosivih bolesti u Republici Hrvatskoj, kao i o ulozi veterinarske struke u kontroli bolesti koje prenose vektori (primjer: virus Zapadnog Nila).

Tom je prilikom potpisan i Sporazum o suradnji između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Sporazum su potpisale dr. sc. Tamara Poljičanin, dr. med., ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, i prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., ravnateljica Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Taj će sporazum omogućiti da stručnjaci mikrobiolozi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i stručnjaci Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ surađuju u dijagnostici uzročnika zaraznih bolesti visokog stupnja patogenosti.

Današnji skup ujedno je i službeni početak Dana preventive koji ove godine traju od 7. travnja do 31. svibnja (Svjetski dan borbe protiv pušenja). Cijelo će razdoblje biti obilježeno nizom preventivnih aktivnosti u organizaciji Hrvatskog društva za javno zdravstvo HLZ-a, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Županijskih zavoda za javno zdravstvo i Hrvatske agencije za hranu. Više informacija može se pronaći na web stranici dani preventive 2014.

HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO