unCOVer – Otvaranje podataka za brzi odgovor na COVID-19

Projekt Unravelling data for rapid evidence-based response to COVID-19 (unCoVer) se bavi raskrivanjem podataka za brzi odgovor temeljen na dokazima na COVID-19. UnCoVer predstavlja mrežu institucija koje prikupljaju podatke o Covid-19 pacijentima u Europskoj Uniji i internacionalno. Podaci koji se prikupljaju omogućuju istraživanja o karakteristikama pacijenata, rizičnim faktorima, sigurnosti i efikasnosti tretmana te potencijalnim strategijama za borbu protiv Covid-19 pandemije.

UnCoVer ima za cilj olakšati pristup inače raspršenim podacima i razviti računalne i analitičke platforme za provođenje studija o rizičnim faktorima, predikcijskim modelima koristeći standardizirane podatke te će objediniti trenutne inicijative te stvoriti mogućnosti za istraživače i javnozdravstvene strategije za optimizaciju Covid-19 strategija i minimalizirat utjecaj budućih epidemija.

Ciljevi projekta su:

· okupiti europske i međunarodne stručnjake i podatke kako bi se uskladili istraživački napori u odgovoru na COVID-19 pandemiju,

· kontinuirano pratiti, identificirati i olakšati pristup i korištenje COVID-19 podataka    da se u potpunosti iskoriste podatci koji se rutinski prikupljaju u zdravstvenim sustavima,

· identificirati podatke koji nedostaju i podzastupljene populacije i proaktivno tražiti sinergije s komplementarnim postojećim i planiranim kliničkim bazama podataka vezanima sa COVID-19,

· pružiti platformu za korištenje različitih izvora podataka u skladu s etičkim i pravnim propisima te predvidjeti potrebe za usklađivanjem podataka koristeći inovativne računalne resurse i integrirane informacije,

· okupiti stručnjake u računarstvu, epidemiologiji i biostatistici za rukovanje heterogenim i višeslojnim informacijama kako bi se olakšali upiti i robusni zaključci povezani sa SARS-CoV-2 infekcijom, temeljni čimbenici COVID-19 prognoze, sigurnost i efikasnost tretmana, kao i učinak COVID-19 na zdravstvene resurse

· oglasiti platformu i rezultate da se privuku novi partneri i pronađe komplementarnost sa postojećim sličnim istraživačkim mrežama u Europi i internacionalno sa ciljem spašavanja života i optimizacije resursa.

 

Ovaj projekt se financira iz programa Europske unije za istraživanje i inovacije Obzor 2020.

 

Ukupna vrijednost projekta:  23.056.897,92 HRK

Trajanje projekta: 24 mjeseca  (15.11.2020. – 14.11.2022.)

Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.

 

Više o projektu možete pročitati ovdje