Svjetski dan AIDS-a 2015. – promotivni materijali

Voli i budi zdrav -Svjetski dan AIDSA-a 2015.
Voli i budi zdrav – Svjetski dan AIDSA-a 2015.

 

Moj plan za zdravlje- Svjetski dan AIDS-a 2015.
Moj plan za zdravlje – Svjetski dan AIDS-a 2015.

Na navedenim poveznicama možete pronaći promotivne materijale za Svjetski dan AIDS-a 2015.

Voli i budi zdrav – Svjetski dan AIDS-a 2015. – Letak

Voili i budi zdrav – Svjetski dan AIDS-a 2015. – Plakat (1)

Voli i budi zdrav – Svjetski dan AIDS-a 2015. – Plakat (2)

Znanje pobjeđuje – Moj plan za zdravlje – Svjetski dan AIDS-a 2015. – Plakat  

Znanje pobjeđuje – Moj plan za zdravlje – spolno zdravlje-HIV Letak