Međunarodni dan žena – 8. ožujka

Danas, na svima nam dobro poznat datum, obilježavamo Međunarodni dan žena. Dan žena obilježava se još od prije Prvog svjetskog rata te je simbol borbe za jednakost i emancipaciju žena.

Napredak u području prava žena vidljiv je u razvijenim zemljama, posebno u posljednjih nekoliko desetljeća. Ipak, nejednakosti su i dalje prisutne, a ravnopravnost još uvijek nije u potpunosti postignuta. Zato se ovogodišnja kampanja povodom Međunarodnog dana žena provodi pod sloganom „Razbij predrasude“. Naglasak je na ostvarivanju rodno jednakog svijeta i okruženja, bez predrasuda, stereotipa i diskriminacije, raznolikog, pravednog i uključivog svijeta, svijeta koji cijeni i slavi različitosti.

Zdravlje žena i nejednakost

Iako žene čine polovinu svjetske populacije te imaju značajan utjecaj na dobrobit svojih obitelji i zajednice, i dalje postoje široko raširene nejednakosti u pravima i pristupu uslugama, kao i u pristupu i kvaliteti zdravstvene skrbi. Rodne predrasude u zdravstvenoj skrbi mogu dovesti do kasnijeg postavljanja dijagnoze, do postavljanja krive dijagnoze te, u najgorem slučaju, do smrtnog ishoda. Negativna iskustva sa zdravstvenim djelatnicima mogu dovesti i do odgađanja i izbjegavanja traženja pomoći, što također može imati negativne posljedice. Sudionici istraživanja u medicini kroz povijest su tradicionalno bili gotovo isključivo muškarci, što dovodi do nedostatnog znanja o zdravlju žene. Iako se u tom području vide značajni pomaci, još uvijek postoji dosta mjesta za napredak.

Jedan od ciljeva održivog razvoja (Sustainable Development Goals, SDG), rezolucije UN-a čije su potpisnice 193 države svijeta, a kojom se želi dodatno učvrstiti partnerstvo među zemljama te graditi društvo temeljeno na jednakosti i miru, je i rodna ravnopravnost. Ovaj cilj podrazumijeva eliminaciju svih oblika rodno utemeljene diskriminacije i nasilja do 2030. godine te omogućavanje jednakih prava svim ženama i djevojčicama. Neki od specifičnih ciljeva kojima se to postiže, a vezani za zdravlje žena i djevojčica, su i:

–          Eliminirati sve oblike nasilja nad ženama i djevojčicama

–          Eliminirati prisilne brakove i žensko obrezivanje

–          Osigurati univerzalni pristup reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi i reproduktivna prava

Utjecaj pandemije COVID-19

Nedavno provedeno istraživanje Globalne studije o bolestima objavljeno u Lancetu pokazalo je kako je pandemija COVID-19 imala velik utjecaj na produbljivanje razlika među spolovima i rodovima. Iako su muškarci značajno više pogođeni zdravstvenim posljedicama COVID-19, žene su tijekom pandemije u većoj mjeri pogođene gubitkom posla i odricanjem od posla zbog pružanja skrbi članovima obitelji. Također, kod žena je primijećen veći porast rodno uvjetovanog nasilja nego kod muškaraca.

Jednakost kao jedina opcija

Žene su u prošlom stoljeću ostvarile golem napredak u ostvarivanju svojih prava, a osviještenost o potrebi za jednakim mogućnostima i pravima nikad nije bila veća. Međutim, u velikom broju zemalja svijeta situacija po pitanju osnovnih prava je i dalje zabrinjavajuća. U razvijenim zemljama kao što je Hrvatska i dalje je potrebno konstantno prepoznavati nesvjesne predrasude koje ima svatko od nas te na svim razinama djelovati s ciljem sprečavanja diskriminacije i prepoznavanja novih društvenih izazova u području rodne ravnopravnosti.

Sretan Dan žena!

Tagovi