Dobno standardizirane stope smrtnosti od KVB po županijama, 2016 godine (DSSS/100.000)