Usporedba smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti sa zemljama Europe