Svjetski dan zdravlja

Ove godine na Svjetski dan zdravlja, 7. travnja, Svjetska zdravstvena organizacija pod sloganom „Zdravlje za sve“ obilježava 75. godišnjicu postojanja.

Povodom obilježavanja preko sedam desetljeća djelovanja Svjetska zdravstvena organizacija koristi priliku da se osvrne na uspjehe javnog zdravstva i njihov pozitivan utjecaj na kvalitetu života, ali i na otvaranje razgovora o aktivnostima koje nam tek slijedi, a koje će doprinijeti rješavanju zdravstvenih izazova – aktualnih i budućih.

Slogan „Zdravlje za sve“ odabran je kako bi se skrenula pozornost na zdravlje kao osnovno ljudsko pravo, a što podrazumijeva da svatko ima pristup zdravstvenim uslugama koje treba, kada treba i gdje ih treba, bez financijskih poteškoća.

Da bi se ostvarila univerzalna pokrivenost zdravstvenim uslugama potrebni su nam kvalificirani zdravstveni djelatnici koji pružaju kvalitetnu skrb usmjerenu na ljude i kreatori politika koji su spremni ulagati u univerzalnu pokrivenost zdravstvenim uslugama, a što će rezultirati zajednicama koje imaju pristup visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama. Nažalost, pandemija COVID-19 utjecala je na sve zemlje, pa tako i na Hrvatsku te je prouzročila poteškoće u ostvarivanju univerzalne zdravstvene pokrivenosti.

Kronične nezarazne bolesti u svim razvijenim zemljama svijeta predstavljaju vodeći javnozdravstveni problem, glavni su uzrok traženja zdravstvene skrbi, a time i glavno opterećenje zdravstvenih sustava.

Poznato je da se kronične nezarazne bolesti u velikoj mjeri mogu spriječiti, da imaju zajedničke čimbenike rizika i determinante koje do njih dovode te da postoje učinkovite, ekonomski isplative intervencije za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti i nadzor nad njima, a kojima je moguće izbjeći prijevremenu smrtnost i smanjiti opterećenje bolestima i unaprijediti kvalitetu života.

Hrvatska je u odgovoru na epidemiološku situaciju s ovim bolestima donijela i provodi niz zakonskih i strateških dokumenata. Prepoznata je važnost ulaganja u rano otkrivanje bolesti te se u Hrvatskoj provodi više programa ranog otkrivanja raka koji su dostupni svim građanima i građankama koji/e spadaju u ciljne populacije – Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva i Nacionalni program za probir i rano otkrivanje raka pluća. U pripremi je  Nacionalni program za prevenciju i rano otkrivanje melanoma. Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice se nakon više godina ponovno pokreće. U tijeku je izrada Nacionalnog programa za prevenciju i nadzor nad kroničnim nezaraznim bolestima koji će obuhvatiti vodeće javnozdravstvene prioritete.

Ove godine, podovom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja Hrvatski zavod za javno zdravstvo već tradicionalno, organizira Tjedan zdravlja u vrtiću. Tjedan zdravlja u vrtiću pokrenut je kako bimo zajedno s djecom i obiteljima osvijestili važnost brige o zdravlju i naučili nove načine kako djeci približiti zdrave navike. Tijekom tog tjedna pozivamo sve vrtiće i druge organizacije koje se bave djecom u Republici Hrvatskoj da se uključe u brojne zabavne aktivnosti koje za cilj imaju usvajanje zdravih navika od najranije dobi. Kako slavimo ove godine pogledajte OVDJE.