U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo održana radionica u sklopu projekta CHRODIS+

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo uključen je u europski projekt CHRODIS PLUS http://chrodis.eu/ čiji je cilj zajedničko jačanje kapaciteta i razmjena iskustava i primjera dobre prakse na razini EU u borbi protiv kroničnih nezaraznih bolesti.

U okviru projekta Hrvatski zavod za javno zdravstvo dužan je provesti istraživanje o utjecaju MDS-a (minimal data set) na kvalitetu skrbi osoba sa šećernom bolešću te prepoznati barijere i stimulatore za njegovu punu implementaciju u svakodnevnom radu. Dodatni cilj projekta je usklađivanje panela sa MDS-om kako bi se optimizirala primjena panela kroničnog bolesnika – šećerna bolest i maksimizirao njihov učinak na kvalitetu skrbi osoba sa šećernom bolešću.

U cilju prezentacije navedenog projekta partnerima, unapređenja i analize izazova, u Edukacijskom centru Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo 26. I 27. ožujka 2019. godine održana je CHRODIS + radionica. Radionici su prisustvovali predstavnici CHRODIS + WP7 – Jelka Zaletel, Marina Maggini i Zuzana Matlonova, predstavnik Europskog foruma pacijenata – Lyudmil Ninov, predstavnik europskog foruma zdravstvene budućnosti – Rui Louriero, predstavnica HZZO-a – Tatjana Bekić, predstavnici obiteljske medicine – Vjekoslava Amerl Šakić i Valerija Bralić Lang, predstavnica osoba sa šećernom bolešću – Zrinka Mach i Promeritus counselling direktorica – Tereza Šarić.

Više o projektu na: https://www.hzjz.hr/programi-projekti/chrodis-plus/