Utapanja u Hrvatskoj – epidemiološki podaci

U posljednjih 10 godina u Hrvatskoj od slučajnog utapanja prosječno godišnje umre 85 osoba (Tablica 1), od čega znatno više muškaraca nego žena (Slika 1).

Tablica 1. Broj osoba koje su umrle od utapanja u Hrvatskoj, 2011.-2020.

Slika 1. Udio muškaraca i žena, smrti od utapanja (2011.-2020.)

Kod djece u dobi do 19 godina u istom je razdoblju zabilježeno prosječno 5 smrti od utapanja godišnje. Najviše stope smrtnosti od utapanja bilježe se u osoba iznad 65 godina (4,4/100 000 u 2020. godini). Ako pogledamo trendove, postoji lagana tendencija pada smrtnosti od utapanja, a porast nije vidljiv ni u jednoj dobnoj skupini (Slika 2).

Slika 2. Trendovi mortaliteta od utapanja (MKB:W65-W74) po dobnim skupinama u Hrvatskoj, 2011.-2020.

U usporedbi s ostalim europskim zemljama, Hrvatska se u 2019. godini nalazila na 6. mjestu po dobno standardiziranoj stopi slučajnog utapanja (Slika 3).

Slika 3. Dobno standardizirane (EU novo) stope mortaliteta od utapanja u europskim zemljama, 2019.

Izvor: Eurostat

U samom vrhu se već dugi niz godina nalaze pribaltičke zemlje (Latvija, Litva i Estonija), Slovačka i Grčka. Međutim, i u tim je državama, kao i u Hrvatskoj, vidljiv trend smanjenja mortaliteta od utapanja.

Nedavno je na konferenciji EU-Safety 2022, organiziranoj u Beču od strane Austrijskog odbora za cestovnu sigurnost (KFV) i Europske organizacije za prevenciju ozljeda i promociju sigurnosti (EUROSAFE), prikazana analiza trendova mortaliteta kod djece u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina (2001.-2020.). Rezultati su pokazali značajno godišnje smanjenje mortaliteta od utapanja kod djece u dobi od 0 do 19 godina od 4,9 % godišnje u promatranom razdoblju.

Treba naglasiti kako je unatoč povoljnim trendovima, svaka smrt od slučajnog utapanja preventabilna, i nužno je nastaviti napore u osvješćivanju javnosti, s posebnim osvrtom na djecu, roditelje i starije osobe o tome kako sigurno boraviti u vodi i moru.

 

Tagovi