Istraživanje CoMix

Istraživanje nazvano CoMix dio je projekta EpiPose (eng. Epidemic intelligence to minimize 2019-nCoV’s public health, economic and social impact in Europe) kojeg financira Europska komisija. Istraživanje vodi Londonska škola za higijenu i tropsku medicinu (eng. London School of Hygiene and Tropical Medicine) uz podršku Sveučilišta Hasselt u Belgiji.

Adekvatan odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 zahtijeva razumijevanje epidemioloških i bihevioralnih karakteristika prijenosa bolesti. Zbog dinamične prirode epidemije i brzog širenja bolesti u Europi, potrebno je pravovremeno ažurirati i analizirati glavne čimbenike koji utječu na prijenos bolesti kako bi se osigurali relevantni dokazi temeljeni na stvarnim podacima za informiranje javnozdravstvenih politika. CoMix je istraživanje koje se provodi anketiranjem osoba širom Europe tijekom pandemije COVID-19. Cilj istraživanja je identificirati utjecaj intervencija socijalnog distanciranja te uočenu i stvarnu prijetnju epidemije COVID-19 na društveno ponašanje. Sudionici istraživanja odgovaraju na pitanja o bolesti COVID-19, prihvaćanju i uočenoj učinkovitosti određenih intervencija (npr. rad kod kuće, nošenje maski) te o oboljelima u njihovim društvenim krugovima i u zemlji.

Istraživanje je dio projekta EpiPose koji je financiran od Europske unije za istraživanje i inovacije u okviru radnog programa H2020. U Ujedinjenom Kraljevstvu, Belgiji i Nizozemskoj već je u ožujku 2020. provedeno istraživanje o socijalnim kontaktima radi procjene bihevioralnih promjena u ostvarivanju društvenih kontakata u odnosu na percepciju zdravstvenog rizika. Dodatnim proračunom Europske komisije, istraživanje CoMix proširilo se na još 17 europskih zemalja, među kojima je i Hrvatska. Projekt se provodi uz podršku Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti, a u suradnji s lokalnim sveučilištima i javnozdravstvenim institucijama uključenih zemalja. Istraživanje omogućuje praćenje obrazaca ostvarenih kontakata u pojedinim populacijama tijekom epidemije i procjenu psiholoških čimbenika povezanih s ostvarivanjem tih kontakata.

 

Voditelj projekta: Zvjezdana Lovrić Makarić, dr. med.

Informacije za kontakt: epidemiologija@hzjz.hr

 

Poveznica na izvornu internetsku stranicu projekta