ADVANTAGE JA – Cjeloviti pristup promicanju starije dobi bez invaliditeta u Europi

 

ADVANTAGE (A comprehensive approach to promote a disability-free Advanced age in Europe: the ADVANTAGE initiative) je projekt u kojem sudjeluju 22 zemlje članice i 35 organizacija. Projekt je sufinaciran iz sredstava Europske unije. Cilj projekta ADVANTAGE je formirati zajednički pristup slabostima i nedostatcima s kojima se susreću potrebite osobe starije životne dobi. Takav pristup osnova je za zajedničko kvalitetno rješavanje problema osoba starije životne dobi u svim zemljama članicama EU na  individualnom i nacionalnom nivou. Identifikacija ključnih komponenata nedostataka osoba starije životne dobi i kvalitetno upravljanje tim problemima promovirat će potrebne promijene u organiziranju i implementaciji skrbi za građane starije životne dobi u zdravstvenom i socijalnom sustavu. Cilj je osigurati model skrbi koji proizlazi iz sustava zdravstvene zaštite svake države pojedinačno, a omogućava suočavanje s problemom unutar zajedničke mreže svih država članica.

Kao svoj glavni ishod projekt ADVANTAGE će rezimirati trenutno stanje različitih komponenti nedostataka s kojima se susreću osobe starije živote dobi, kako na pojedinačnoj tako i na razini cijele  populacije. Prikupljene informacije o razvoju programa za pomoć starijim građanima u EU iskoristiti će se za stvaranje zajedničkog europskog modela za pristup rješavanju problema i nedostataka osoba starije životne dobi. Uzimajući u obzir različite stupnjeve razvoja politika ovisno o početnoj razini provedbe, europski model za pristup rješavanju problema i nedostataka osoba starije životne dobi uključivat će plan aktivnosti podijeljen na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne rokove izvršavanja specifičnih ciljeva. Plan aktivnosti će predložiti ne samo trenutne mjere potrebne zdravstvenom i socijalnom sustavu kako bi se zadovoljile neispunjene potrebe starijih, nego i sustavne mjere podizanja razine znanja u tom polju koje bi trebalo biti prioritet u sljedećih nekoliko godina u mnogim istraživačkim programima na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj razini.

Trajanje projekta: 1. prosinca 2016. – 1. prosinca 2019.
Voditelj projekta: dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.
Poveznica na izvornu web stranicu projekta: http://advantageja.eu/