“e-CAPACIT8”

Služba za javno zdravstvo nositelj je projekta „e-CAPACIT8” u Hrvatskoj.  Projekt se financira iz sredstava Europske unije u okviru Programa zdravlja u kojem sudjeluje 12 zemalja Europske unije. Voditelj projekta je Nofer institut za medicinu rada iz Lodža, Poljska. Projekt će se provoditi kroz 3 faze tijekom 2013. – 2015. godine s ciljem osnaživanja stručnih kapaciteta u medicini rada i  poboljšanja zdravlja radnika starije životne dobi.

U središtu ovog projekta nalazi se potreba za istraživanjem i sistematiziranjem postojećih edukacijskih sadržaja za stručnjake u medicini rada (SMR),  kao i za njihovo dopunjavanje novim edukacijskim materijalima specifičnim za zemlju i područje. Projekt je namijenjen specijalistima medicine rada, medicinskim sestrama, psiholozima, ergonomima, inženjerima sigurnosti na radu te svima ostalima koji pripremaju i provode edukacijske programe za SMR, poslodavce i stručnjake za ljudske resurse kao i same radnike starije životne dobi. Svi edukacijski materijali izrađeni u tijeku projekta bit će postavljeni na posebnu platformu za e-učenje. Materijali će biti predstavljeni  u obliku različitih formata jednostavnih  za upravljanje.

Do sada je u okviru projekta izrađen letak s informacijama o projektu te je izrađena situacijska analiza s osnovnim demografskim podacima o zemlji, opisom sustava zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, sustava obrazovanja na području medicine rada i zaštite na radu, osnovnim morbiditetnim i mortalitetnim podacima te na kraju analizom nacionalnih kurikuluma i identifikaciji nedostataka s prijedlozima za poboljšanje.

Letak: e-capacit8