Nacionalni dan ambliopije – 12. rujna

U Ministarstvu zdravstva jučer je svečano obilježen osmi po redu Nacionalni dan ambliopije (NaDa) te je ujedno predstavljena provedba Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti za 2023. godinu.

Dana 20. lipnja 2016. godine je Hrvatski sabor jednoglasno donio odluku o proglašenju 12. rujna Nacionalnim danom ambliopije. Na taj dan se posebno želi naglasiti najčešći problem vida u djece, slabovidnost.

Ambliopija ili slabovidnost je smanjenje ili gubitak dijela vidnih funkcija, a bez prisutne vidljive bolesti oka. Ambliopija je najčešća patologija vida u djece i vodeći uzrok sljepoće na jednom oku. Uzrok razvijene ambliopije je u izostanku dozrijevanja vidnog dijela mozga zbog nedovoljne vidne stimulacije. U 7. godini života djeteta razvoj vidnog dijela mozga gotovo je u cijelosti završen. Djeca se u pravilu ne žale na smetnje vida, a roditelji je ne mogu zamijetiti.

Liječenje traje do postizanja vidne oštrine odgovarajuće za dob, a to je u pravilu moguće do 7. godine života. Zakasni li se s liječenjem slabovidnosti, dijete više neće moći jasno vidjeti jer vidni dio mozga u ranom periodu rasta i razvoja nije bio stimuliran jasnom i oštrom slikom svijeta koji nas okružuje, stoga nije i neće biti razvijen.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, od 1. lipnja 2015. godine, uvelo je probir na slabovidnost kao obvezatan za svu četverogodišnju djecu u Republici Hrvatskoj, dok je u siječnju 2016. godine ministar zdravstva donio odluku o uspostavi Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti.

U sklopu programa, djeca u dobi od četiri godine dobivaju poziv na kućnu adresu s točno određenim datumom, vremenom i mjestom pregleda. Probir testiranjem vidne oštrine četverogodišnjaka najpouzdaniji je za otkrivanje slabovidnosti s obzirom na to da se tim jednostavnim testom može otkriti i do 97 % svih anomalija oka.

Prema rezultatima provedbe Programa temeljem zapisa u Registru ranog otkrivanja slabovidnosti, u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine odaziv na preventivni pregled bio je oko 53 posto (52,8%). 78 posto pregledane djece imalo je uredan nalaz, 19 posto upućeno je na daljnju obradu, a 3 posto djece bilo je nesuradljivo. Što se tiče odaziva po županijama, najveći broj odazvanih je u Zagrebačkoj županiji (67 posto), Virovitičko-podravskoj (65 posto) i Brodsko-posavskoj županiji (64 posto).

Detaljnije informacije o provedbi Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti dostupne su putem sljedeće poveznice.