Popis tema i raspored stručnih sastanak u 2016. u HZJZ-u

Popis tema i raspored stručnih sastanak u 2016. u HZJZ-u

Teme_16_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napomena predavačima:

Za potrebe unaprjeđenje naših stručnih sastanaka molim Vas da tjedan dana prije Vašeg izlaganja na adresu jelena.kis@hzjz.hr pošaljete:

  • Adrese e-pošte i osobe koje želite pozvati na sastanak, da se inicira rasprava na Vašu temu
  • PowerPoint prezentaciju te deset pitanja na koje bi trebali odgovoriti kolegice/kolege koji bi on line pristupili sadržaju Vaše prezentacije, a za dobivanje bodova HLK bi morali riješiti taj test