Završio projekt “Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolesti u PGŽ i RH”

 

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ odobreno je provođenje projekta pod nazivom “Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolesti u PGŽ i RH”.

Projekt je odobren od strane Europskog socijalnog fonda: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Poziv: PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1.

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje , Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Zagreb.

Vrijednost projekta je 946.463,07 kn.

 

Cilj projekta je jačanjem kapaciteta NZJZPGŽ te drugih županijskih zavoda te domova zdravlja s područja RH unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika za učinkovitije upravljanje i provedbu aktivnosti prevencije i ranu detekciju kroničnih nezaraznih bolesti s naglaskom na šećernu bolest, kardiovaskularne i maligne bolesti.

Krajnji cilj projekta je ulaganjem u prevenciju i ranu detekciju pridonijeti djelotvornosti zdravstvenog sektora, smanjenju stopa obolijevanja te uštedama u zdravstvenom sustavu.

Projekt je započeo u veljači 2020. i završio je u kolovozu 2021.

 

Provedene su sljedeće aktivnosti:

Edukacija o prevenciji, ranom uočavanju i praćenju rizika dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti 45 djelatnika NZJZPGŽ (timovi ŠM JZ i EPI) u suradnji s Domom Zdravlja i Nacionalnim centrom izvrsnosti za dijabetes
Edukacija javnozdravstvenih djelatnika na prepoznavanju ranih promjena na madežima za 45 djelatnika NZJZPGŽ (timovi ŠM JZ i EPI)
Kratki tečaj brzog čitanja EKG-a za sve školske liječnike (11)
Tečaj provođenja UZ srca za dva liječnika školske medicine
Tečaj provođenja UZ abdomena za dva liječnika školske medicine

Rezultat: Bolja osposobljenost zdr. djelatnika, manje upućivanja učenika u druge ustanove s ciljem rane detekcije, osim iznimno.

Konferencija: Promocija zdravlja i prevencija KNMB: provedba nacionalnih programa prevencije i probira, adresiranje rizika i primjeri dobre prakse
Edukacija županijskih zavoda za javno zdrasvstvo RH: Metode upravljanja preventivnim aktivnostima i praćenja indikatora efikasnosti
Stručni skup: Prevencija KNMB bolesti kod osoba s teškoćama u razvoju i invaliditetom
Simpozij o cijepljenju 2019.

Rezultat: Nova znanja i modeli upravljanja preventivnim mjerama, bolja rana detekcija i prevencija bolesti KNB.

 

Partneri na projektu:

Hrvatski Zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

HZJZ kao partner na projektu sudjelovao je u aktivnostima pripreme stručnih skupova za zdravstvene radnike, poglavito u dijelu komunikacije prema ciljanim skupnima na nacionalnoj razini (prema mreži županijskih zavoda za javno zdravstvo). Osim toga u programu stručnih skupova skupa sudjelovali su i djelatnici HZJZ (npr. u dijelu prikaza i upravljanja nacionalnim programima prevencije i probira te kod prikaza praćenja indikatora provedbe javno zdravstvenih programa i ishoda).

Dom zdravlja PGŽ

Dom zdravlja PGŽ ključni je partner na županijskoj razini u dijelu komunikacije prema ciljanim skupnima (obiteljska medicina, pedijatrija..). Temeljem velikog iskustva i specijaliziranog kadra, Dom zdravlja izravno je bio odgovoran za organizaciju Edukacije o prevenciji, ranom uočavanju i praćenju rizika dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti za 45 djelatnika NZJZPGŽ. Djelatnici Doma zdravlja također su sudjelovali u pripremi i izvedbi ostalih stručnih skupova koji se odnose na prevenciju dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, skrbi o KNMB kod osoba s teškoćama u razvoju i invaliditetom.

Oba partnera su aktivno sudjelovala u izradi završnih smjernica za širenje modela uz druge županije.

 

Trajanje projekta: 18 mjeseci (veljača 2020. – kolovoz 2021.)

Ukupna vrijednost projekta: 946.463,07 HRK

Voditelj projekta u HZJZ-u: doc. dr. sc. Ranko Stevanović, prim. dr. med.