InfAct – Zajednička akcija za zdravstvene informacije

InfAct (Information for Action) trogodišnja je združena inicijativa (Joint Action) koja teži stvaranju održivog zdravstvenog informacijskog sustava Europske unije koji podupire znanje, istraživanje i kreiranje politika u području zdravstva.

Glavni je očekivani ishod projekta održiva infrastruktura o zdravstvenim informacijama Europske unije kroz poboljšanje dostupnosti čvrsto utemeljenih, usporedivih  i relevantnih podataka o zdravstvenom statusu i zdravstvenom sustavu. Kroz suradnju zemalja, očekuje se  pojednostavljivanje aktivnosti vezanih za zdravstvene informacije, smanjenje tereta prikupljanja  podataka i rad na pouzdanoj i održivoj kolekciji podataka u Europi.

Osnovni radni paketi su: WP4 – Integracija nacionalnih politika i održivost, WP5 – Status zdravstvenog informacijskog sustava u zemljama članicama i regijama, WP6 – Jačanje kapaciteta zdravstvenih informacija zemalja članica EU, WP7 – Dokaz koncepta održive strukture zdravstvenih informacija, WP8 – Alati i metode za podršku zdravstvenim informacijama, WP9 – Inovacije u zdravstvenim informacijama za razvoj javnozdravstvenih politika te WP10 – Procjena i pilotiranje interoperabilnosti za javnozdravstvene politike.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo vodi radni paket 10, a u manjem obujmu sudjeluje i u WP5, WP6, WP7 i WP9.


WP10 – Assessing and piloting interoperability for public health policy (Procjena i pilotiranje interoperabilnosti za javnozdravstvene politike)

Glavni je cilj radnog paketa temeljiti opis metoda i tehnika koje se koriste za dobivanje znanja o povezivanju, dijeljenju i upravljanju podacima (tj. semantičkoj harmonizaciji) te njihovu izvještavanju.

Specifični ciljevi radnog paketa su sljedeći: identificirati niz primjera „najboljih praksi“ u državama članicama koje sudjeluju u projektu, za navedene primjere analizirati kako je riješena zakonska, organizacijska, semantička i tehnička interoperabilnost te koje su mogućnosti i prepreke koje utječu na te razine interoperabilnosti Europskog okvira za interoperabilnost.

Suradnici u radnom paketu WP10 provest će empirijski rad o interoperabilnosti, povezivanju podataka, njihovu dijeljenju i upravljanju na nizu tema od interesa za donošenje politika javnog zdravstva u Europi. Različite studije slučaja pružit će uvid u metode i tehnike korištene za dobivanje ispravnih i relevantnih rezultata iz različitih izvora podataka u različitim zemljama. Studije slučaja također će pružiti uvid u mogućnosti i prepreke koje utječu na postizanje interoperabilnosti i usmjeriti se na identifikaciju ključnih pitanja u primjeni GDPR-a.

Trajanje projekta: 2018.-2021.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Pristaš, dr. med.
Poveznica na izvornu stranicu projekta: https://www.inf-act.eu/