Djeca igrom u parku Živjeti zdravo obilježila svoj dan!

Međunarodni dan djeteta i ove je godine prigodno obilježen kroz dječji smijeh i igru, a sve s ciljem promicanja zdravlja i usvajanja zdravih navika od najranije dobi. Ove godine, u parku Živjeti zdravo u Zagrebu na edukativnim igrama promicanja zdravlja okupila su se djeca iz DV Travno i još jednom ukazala na važnost ulaganja u zdravlje naših najmlađih.

Promicanje zdravlja djece ima dugoročne pozitivne učinke na njihov rast, razvoj i dobrobit. Zdrava djeca su najčešće i sretna, zadovoljna, tjelesno aktivna, sklapaju prijateljstva, redovito polaze vrtić ili školu te time dobivaju mnogo više prilika u odnosu na djecu koja iz bilo kojeg razloga imaju narušeno zdravlje. Stoga, kako bismo što je moguće dulje očuvali zdravlje naših najmlađih, iznimno je važno raditi na promicanju zdravlja i zdravih stilova života u djece.

Jedan od najučestalijih kroničnih nezaraznih bolesti modernog doba je debljina. Debljina u djetinjstvu utječe na djetetovo tjelesno i mentalno zdravlje, školski uspjeh i kvalitetu života te povećava rizik za debljinu i druge kronične nezarazne bolesti i u odrasloj dobi, odnosno narušeno cjeloživotno zdravlje. Prema rezultatima petog kruga istraživanja Europske inicijative za praćenje debljine u djece – COSI (engl. Childhood Obesity Surveillance Initiative) gotovo svako treće dijete Europske regije Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) (29%) u dobi od šest do devet godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili debljinu. Učestalost prekomjerne tjelesne mase i debljine najviša je u zemljama mediteranske regije, a najniža u zemljama sjeverne i istočne Europe. Republika Hrvatska nalazi se na visokom petom mjestu gdje čak 35% djece dobi od 8,0 do 8,9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu i debljinu. Uzroci nastanka debljine vrlo su složeni i različiti te se mogu povezati s međudjelovanjem prehrambenih navika, tjelesne aktivnosti, utjecaja iz okruženja, bioloških i socijalnih čimbenika. Upravo zato neophodno je pozitivno djelovati u različitim okruženjima, promicanjem različitih aktivnosti i koristeći multisektorske, sveobuhvatne intervencije.

Upravo zato, obilježavanjem dana kao što je Međunarodni dan djeteta provedbom aktivnosti kojima djelujemo na osvještavanje djece o važnosti ulaganja u naše zdravlje, o zdravim stilovima života, pravilnim prehrambenim odabirima i tjelesnoj aktivnosti, možemo stvoriti okruženja u kojem se zdravi stilovi života potiču i cijene te učiniti jako puno za zdravlje naše djece u budućnosti.