Europski tjedan mentalnoga zdravlja 2023.

Ove godine od 22. do 28. svibnja 2023. obilježavamo četvrti Europski tjedan mentalnoga zdravlja. Obilježavanje je pokrenula organizacija Mental Health Europe s ciljem osvještavanja važnosti mentalnoga zdravlja u svakodnevnom životu svakog pojedinca i zajednice. Stoga je ove godine kao tema vodilja obilježavanja diljem Europe predložena upravo tema MENTALNO ZDRAVE ZAJEDNICE. Cilj je akcijama i aktivnosti povećati razumijevanje i učenje o mentalnome zdravlju u našim zajednicama – u školama, na radnim mjestima i kod kuće kako bi svatko mogao napredovati, rasti i cvjetati u svakom razdoblju svog života.

Mentalno zdravlje je neizostavan dio sveukupnog zdravlja, a dobro mentalno zdravlje je mnogo više od odsutnosti psihičkih bolesti i poremećaja. Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoj puni potencijal, može se nositi s normalnim stresnim životnim situacijama, može produktivno raditi  i doprinositi svojoj zajednici. Mentalno zdravlje je univerzalno i neophodno za osnaživanje i napredak svake zajednice, a važno je u tome djelovati zajedno – svi sektori i dionici društva i zajednice. Mentalno zdrave zajednice omogućuju nam da napredujemo bez straha od stigme ili diskriminacije.

Posebno je važna briga za mentalno zdravlje djece i mladih u zajednici. U većini europskih zemalja problemi mentalnog zdravlja djece i mladih zadnjih se nekoliko godina udvostručuju. Potrebno je brzo djelovanje na europskoj i nacionalnim razinama, ali i u zajednicama gdje mladi žive, rade, uče i igraju se. U skladu s porukom ovogodišnjeg Europskog tjedna mentalnog zdravlja kako je  „svima, i mladima i starima, potrebno bolje razumijevanje, znanje, vještine i podrška da bismo se brinuli o svom mentalnom zdravlju“,  ključno je podići razinu mentalnozdravstvene pismenosti odraslih koji brinu o djeci i mladima.

Nacionalni program Živjeti zdravo Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pridružuje se obilježavanju Europskog tjedna mentalnoga zdravlja pozivajući sve dionike u društvu i lokalnim zajednicama na ulaganje u MENTALNO ZDRAVE ŠKOLE. Tijekom ovog tjedna podsjetit ćemo vas na važnost unaprjeđivanja mentalnozdravstvene pismenosti odgojno-obrazovnih djelatnika u osnovnim i srednjim školama i naš program PoMoZi Da. Program PoMoZi Da edukativni je program usmjeren na osnaživanje škola i odraslih koji rade s djecom i mladima u školama.

Uz podršku Ureda UNICEF-a za Hrvatsku nastavljamo s provedbom u 2023. i 2024. godini. Ukupno planiramo provesti 28 trodnevnih edukacija diljem Hrvatske u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo te našim 3P edukatorima na lokalnim razinama. Novi val provedbe započinjemo u lipnju 2023. nakon završetka nastavne godine.

Osnovna razina putem CARNET-ove Loomen platforme za učenje na daljinu dostupna kontinuirano je dostupna svim odgojno-obrazovnim djelatnicima, a upute o prijavama nalaze se na stranici Agencije za odgoj i obrazovanje.

Kako se možete uključiti? Kako možete podržati mentalno zdravlje u školama i provedbu našeg programa PoMoZi Da? Što možete učiniti za osnaživanje odraslih kako bi bolje razumjeli i znali o problemima mentalnoga zdravlja djece i mladih, naučili vještine psihološke prve pomoći i pružanja podrške očuvanju mentalnog zdravlja?

Progovorite o programu PoMoZi Da. Podijelite informacije s odgojno-obrazovnim djelatnicima u svojim školama, na učiteljskim i nastavničkim vijećima. Završite osnovnu razinu ako ste odgojno-obrazovni djelatnik. Prijavite se na trodnevne radionice po županijama. Pitajte što želite saznati o programu PoMoZi Da, a do sada niste uspjeli?

#EuropeanMentalHealthWeek

#EuropskiTjedanMentalnogaZdravlja

#PoMoZiDaZaMentalnoZdravlje

#PoMoZiDaZaMentalnoZdraveŠkole

#ZivjetiZdravoZaDjecuiMlade