Međunarodni dan tjelesne aktivnosti – Dan kretanja za zdravlje, 2024. godine

Svjetska zdravstvena organizacija, kao krovna zdravstvena organizacija, ističe redovitu tjelesnu aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja. U tu svrhu je 2003. godine pokrenula inicijativu da se 10. svibnja obilježava Međunarodni dan tjelesne aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje provedbom aktivnosti kojima se promiče redovita tjelesna aktivnost bez obzira na sadržaj, mjesto i vrijeme izvođenja.

S ciljem očuvanja i poboljšanja zdravlja te povećanja kvalitete života čovjeka Svjetska zdravstvena organizacija je izdala preporučene razine tjelesne aktivnosti za sve dobne skupine. U skladu s tim preporukama osobe starije od 18 godina trebale bi prikupiti minimalno 150 – 300 minuta aerobne tjelesne aktivnosti umjerenog intenziteta ili 75 – 150 minuta aerobne aktivnosti visokog intenziteta tjedno, a aktivnosti umjerenog i visokog intenziteta mogu se i međusobno kombinirati. Vježbe snage za velike mišićne skupine treba provoditi barem dva puta tjedno. Djeca i adolescenti (od 5 – 17 godina) bi trebali svakodnevno sudjelovati u tjelesnim aktivnostima, umjerenog do visokog intenziteta, minimalno 60 minuta dnevno, a mlađi od 5 godina minimalno 180 minuta provesti u aktivnoj igri. Dodatne zdravstvene učinke moguće je ostvariti većom količinom tjelesne aktivnosti, odnosno povećanjem umjerene aerobne više od 300 minuta tjedno ili aktivnosti visokog intenziteta više od 150 minuta tjedno. I ne zaboravite da svaka tjelesna aktivnost mora biti u skladu sa zdravstvenim stanjem i funkcionalnim sposobnostima pojedinca kako bi se provodila na siguran i učinkovit način.

Ove godine su pozivane sve osnovne škole uključene u projekt Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece da na ovaj dan osmisle i provedu aktivnosti koje se mogu provoditi u i oko škole kako bi naši učenici bili što više tjelesno aktivni. Pozivamo naše vrijedne učitelje da nakon tri i više godina iskustva korištenja kineziološke opreme za provedbu aktivnosti Poligon prikažu neke primjere primjene opreme u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture (TZK) i u drugim predmetima.

Aktivnost Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece osmišljena je kao pomoć pri provedbi nastave TZK u osnovnim školama koje za to nemaju osnovne tehničke, materijalne i prostorne uvjete (sportsku dvoranu), a s ciljem održavanja, unapređenja i promicanja zdravlja i tjelesne aktivnosti. Poligon je prvenstveno osmišljen kao pomoć učiteljima u ostvarivanju ciljeva i zadaća TZK, ali i učenicima kako bi na kreativan, zanimljiv i prihvatljiv način bili tjelesno aktivni. Za provedbu ove aktivnosti koristi se kineziološka oprema koja se lako i brzo postavlja i uklanja te daje mogućnost izmjene i raznovrsnosti postavljanja u školi (u učionici, u holu ili nekom drugom prostoru) i na različitim prostorima izvan škole (na školskom dvorištu, na školskom igralištu, na livadi i sl.).

Škole su zamoljene da snime i učine dostupnim svoje ideje i iskustva na internetskim stranicama i društvenim mrežama škole u obliku kratke PowerPoint prezentacije ili video materijala, izjava učenika, fotografija i slično. Od dobivenih materijala će se napraviti jedna brošuru s nekoliko najzanimljivijih prikaza ove godine i poslati svim školama. Također, svi sudionici će dobiti i potvrdu o sudjelovanju u obilježavanju ovog događaja promicanjem jedne od aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.