Na Svjetski tjedan dojenja 2022. ISTUPIMO ZA DOJENJE: educirajmo i pružimo podršku!

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporučuje isključivo dojenje u prvih 6 mjeseci života, nakon čega slijedi nastavak dojenja uz odgovarajuću dohranu do 2. godine djetetova života i nakon toga. Također, u svrhu učinkovite uspostave dojenja, ali i prevencije novorođenačkog morbiditeta i mortaliteta, SZO preporučuje početak dojenja što je ranije moguće, najbolje unutar prvog sata nakon poroda, rani „koža na kožu“ kontakt majke i novorođenčeta te smještaj novorođenčeta s majkom. SZO aktivno promiče dojenje kao najbolji izvor prehrane za dojenčad i malu djecu, promiče dojenje i potiče zemlje članice da povećaju napore usmjerene prema povećanju stope isključivog dojenja u prvih 6 mjeseci do najmanje 50% do 2025. godine.

Sve majke trebale bi dobiti odgovarajuću stručnu i praktičnu podršku pri uspostavi i rješavanju poteškoća s dojenjem. Pri tome značajnu ulogu ima stručno osoblje koje radi s obiteljima još od razdoblja trudnoće te pruža stručnu podršku i savjetuje o dojenju. Pružanjem stručne podrške obiteljima moguće je učiniti pozitivnu promjenu, promicati isključivo dojenje, dobrobiti dojenja za dojenčad, obitelji i gospodarstvo kao i djelovati na produljenje trajanja dojenja. Pandemija CoVID-19 te neophodne mjere suzbijanja bolesti imale su negativan utjecaj na pruženje stručne podrške dojenju; kroz smanjenje broja dostupnog zdravstvenog osoblja, ali i ograničavanje dostupnosti zdravstvenih usluga i usluga u zajednici. Kako bi se osigurale podršku dojenju unatoč mjerama za suzbijanje širenja bolesti brojne zemlje implementirale su inovativna rješenja uključujući e-savjetovanje i podršku.

Dojenje je jedno od najisplativijih ulaganja u budućnost. Brojne dobrobiti dojenja za zdravlje žena i djece kao i za pomoć nacionalnim gospodarstvima kroz niže troškove zdravstvene zaštite. Ipak, mnoga društva ne uspijevaju pružiti primjerenu podršku dojenju, i kao rezultat toga, prednosti dojenja većinom ostaju neiskorištene. S ciljem promicanja brojnih pozitivnih aspekata dojenja i unaprjeđenja zdravlja dojenjem, Svjetski savez za aktivno promicanje dojenja je u prvom tjednu mjeseca kolovoza 1992. godine pokrenuo inicijativu Svjetski tjedan dojenja. Od tada se ovaj događaj obilježava svake godine organizacijom brojnih aktivnosti promicanja dojenja diljem svijeta. Cilj Svjetskog tjedna dojenja je podizanje svijesti o važnosti dojenja te promicanje dojenja kao najzdravijeg odabira. Svake godine odabire se tema kojom se nastoji komunicirati neki od pozitivnih aspekata dojenja. Od 2016. godine ciljevi Svjetskog tjedna dojenja usklađeni su s Ciljevima Održivog razvoja, a 2018. godine Skupština Svjetske zdravstvene organizacije proglasila je Svjetski tjedan dojenja važnom strategijom za promicanje dojenja.

Ovogodišnji se Svjetski tjedan dojenja, #WBW2022, uz poruku ISTUPIMO ZA DOJENJE: educirajmo i pružimo podršku! fokusira se na jačanje kapaciteta svih dionika koji imaju ulogu u zaštiti, promicanju i podršci dojenju na različitim razinama društva. Ovi dionici čine tzv. topli lanac podrške dojenju (engl. Warm Chain). Osnaživanje kapaciteta sudionika u toplom lancu podrške dojenju kroz obrazovanje i preobrazbu postojećih sustava doprinijeti će stvaranju zdravstvenih ustanova koje su prilagođene dojenju, zajednica i radnih mjesta koja pružaju podršku kao i razvoju nacionalnih politika utemeljenih na dokazima.

Ciljevi Svjetskog tjedna dojenja 2022. su:

Informirati ljude o njihovim ulogama u podršci dojenju.

Povezati se s pojedincima i organizacijama kako bi stvorili topli lanac podrške dojenju.

Osigurati prijenos poruke važnosti dojenja u pravilnoj prehrani, sigurnosti hrane i smenjenju nejednakosti.

Poticati akcije osnaživanja kapaciteta dionika za promjene.

U Republici Hrvatskoj, u sklopu projekta Živjeti zdravo, potičemo stvaranja okruženja koja promiču očuvanje zdravlja pripanika svih dobnih skupina. Tako smo, u svrhu stvaranja okruženja koja potiču dojenje i očuvanje zdravlja djece i majki te pružanja podrške dojenju, kroz aktivnosti nabave jednobraznih, oglednih setova opreme za uređenje po jedne hodačke staze i po jednog parka u svakoj županiji Republike Hrvatske, svaku hodačku stazu i park Živjeti zdravo opremili stolićem i klupom za prematanje i dojenje koji su prilagođeni potrebama majki i dojilja. Kako bismo osigurali da poruka o važnosti dojenja stigne do što je moguće većeg broja ljudi, u prvom tjednu listopada svake godine obilježava se Nacionalni tjedan dojenja. U ovom tjednu pozivamo sve obitelji da se uključe u nacionalne aktivnosti promicanja dojenja u svrhu očuvanja cjeloživotnog zdravlja.