Objava rezultata EUROSTAT-a o konzumaciji alkohola i ekscesivnom epizodičnom pijenju!

Objava rezultata EUROSTAT-a o konzumaciji alkohola i ekscesivnom epizodičnom pijenju

Tijekom 2019. godine na temelju zakonskog okvira Europske unije proveden je treći ciklus Europske zdravstvene ankete (EHIS 3). Istraživanje u Hrvatskoj je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s domovima zdravlja i njihovim patronažnim službama, županijskim zavodima za javno zdravstvo, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravstva.

Podaci o konzumaciji alkohola dio su Modula Zdravstvenog stanja, jednog od četiri modula ispitivanih ovom anketom.

Prema podacima o konzumaciji alkoholnih pića svaki dan Hrvatska se nalazi među prvih pet država (10,2 %),  s prevalencijom iznad 10 %, zajedno s Francuskom, Bugarskom,  Španjolskom, Portugalom (20,7 %).

 

Posebne oznake

:    nije dostupno,   niska pouzdanost

Izvor: Eurostat,

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Alcohol_consumption_statistics

 

Podatak o onima koji uopće ne piju alkohol ili nisu pili alkohol u posljednjih godinu dana (38,3 %) pozicionira Hrvatsku na prvo mjesto među članicama EU (Turska (preko 80%) i Srbija (50 %) nisu članice EU samo su zemlje sudionice EHIS istraživanja).

Prema podacima u Tablici 1. vidljivo je da veći dio populacije pije alkohol tjedno (17,9 %) ili mjesečno (21 %), a uspoređujući podatke sa ostalim zemljama članicama Hrvatska je u donjem dijelu poretka zemalja.

Muškarci u Hrvatskoj češće piju alkohol u odnosu na žene – 18,2 % muškaraca pije alkohol svaki dan, 26,5 % minimalno jednom tjedno, a 21,0 % manje od jednom tjedno.

Više od polovice žena (63,4 %) rijetko ili nikada ne pije alkoholna pića, njih 20,9 % pije alkohol manje od jednom tjedno, a 15,7 % minimalno jednom tjedno ili svakodnevno.

 Ekscesivno epizodično pijenje

Ekscesivno epizodično pijenje definirano je kao konzumiranje alkohola u jednoj prigodi u količini koja iznosi najmanje 60 grama čistog alkohola – konzumacija 6 i više standardnih pića. Količina od 6 pića u modelu pokazatelja ekscesivnog epizodičnog obrasca pijenja pretpostavlja da je 1 piće jednako količini od 10 g čistog alkohola. Dakle, pod jednim standardnim pićem koje sadrži 10 g čistog alkohola (etanola) smatra se npr. 0,03 l žestokog pića ili 0,125 l vina ili 0,25 l piva.

Slika 1. Ekscesivno epizodično pijenje u posljednjih 12 mjeseci (%)

Prema dobivenim podatcima, 1,0 % stanovnika u Hrvatskoj slijedi ekscesivan obrazac svakodnevnog  pijenja alkohola, 3,0% stanovnika čini to tjedno, a 12,6 % stanovnika mjesečno (Slika 1). Rjeđe od jednom mjesečno ekscesivno pije alkohol u jednoj prigodi 15,7 % stanovnika, dok više od polovice stanovnika (67,8 %) u posljednjih 12 mjeseci nije ekscesivno pilo alkohol ni u jednoj prigodi.

U Hrvatskoj je pijenje šest i više alkoholnih pića u jednoj prigodi barem jednom mjesečno zastupljenije u osoba nižeg obrazovanja, odnosno Hrvatska je među onim državama u kojima je zabilježena najveća razlika između skupine nižeg i višeg obrazovanja.